Populære dating sider Helsingør

durch  |  22-Apr-2017 00:00

Populære dating sider Helsingør
Rated 3.87/5 based on 636 customer reviews

Retten har lagt til grund, at udtalelserne om "ideologien Islam" vedrører Islam generelt og ikke alene som den ekstreme del af Islam.

Det tilsidesatte retten imidlertid, fordi Flemming Nielsen få minutter efter sin første Facebook-kommentar skrev følgende om islam generelt:»Islam vil netop misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet.« Gorm Toftegaard Nielsen, professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, deler vurderingen.

Han mener ganske vist, at Helsingør-dommen viser hvor hårfin en grænse der er mellem, hvad der kan ses som henholdsvis racisme og blasfemi – men så heller ikke mere end det:»Det er en overdrivelse at gøre sagen til et stort skred i forhold til, hvordan racismeparagraffen benyttes.

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, mener, at dommen er helt efter bogen.»Jeg ser ikke noget grundlag for at kritisere afgørelsen, der er helt i overensstemmelse med gældende dansk strafferet,« skriver han i en vurdering af sagen til Jyllands-Posten.

Professoren hæfter sig ved, at byrettens afgørelse er truffet på baggrund af en helt konkret bedømmelse og at der i øvrigt var enighed mellem en fagdommer og to lægdommere.»Det er helt uholdbart at udlægge den som en udvidelse af praksis.

Det var racisme, da en mand på Facebook sammenlignede »ideologien islam« med nazismen.

Forum-Mitarbeiter anzeigen